Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Doble Titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme
Branca de coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Menció/Especialitat
Sense menció
Any d'inici
2016/17
Règim de dedicació
Temps complert
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
309 ECTS (pla d'estudis 2016) / 339 ECTS (pla d'estudis 2019)
Idioma d'impartició
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (15%), 2na llengua estrangera (5%)
Places
20
Curs acadèmic
2020/2021
Preu ECTS
17,69 €
Coordinador/a
Berta Ferrer Rosell
Secretaria
Secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme fdet.secretariacentre@udl.cat
true