Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

CURS ACADÈMIC 2020-2021

- Període de preinscripció

El període per sol·licitar plaça, els alumnes de nou ingrés, per al curs 2020-21 és:

 • Convocatòria de juny: Del 23 de juny al 29 de juliol de 2020.
 • Convocatòria de setembre: Pendent d’actualització.
 • Convocatòria d'octubre: Pendent d’actualització.

Més informació de la preinscripció universitària.

- Període de matrícula

- Convocatòria de juny

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació de la 1a assignació de places: 6 d'agost de 2020.
   • Activació del tràmit "Assignació definitiva": Del 6 al 10 d’agost.
   • Publicació reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d'Assignació definitiva": 9 de setembre de 2020.
   • Publicació de la 2a assignació de places: 18 de setembre de 2020.
   • Tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places": Del 18 al 23 de setembre de 2020.
   • Publicació de la 1a reassignació: 29 de setembre de 2020.
   • Publicació de la 2a reassignació: 6 d'octubre de 2020.
  • Matrícula:

   • Matrícula de la 1a assignació de places (primera preferència): Del 7 al 10 de setembre de 2020.
   • Matrícula de reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d'Assignació definitiva: 10 de setembrel de 2020.
   • Matrícula de la 2a assignació de places: Del 21 al 23 de setembre de 2020.
   • Matrícula de la 1a reassignació: 30 de setembre i 1 d'octubre de 2020.
   • Matrícula de la 2a reassignació: 7 d'octubre de 2020.

- Convocatòria de setembre (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació assignació de places: Pendent d’actualització.
   • Publicació de la 1a reassginació: Pendent d’actualització.
  • Matrícula:

   • Matrícula UdL assignació de places: Pendent d’actualització.

- Convocatòria d'octubre (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació assignació de places: Pendent d’actualització.
  • Matrícula:

   • Matrícula assignació de places: Pendent d’actualització.

- Procediment per matricular-se

- Què heu de fer per matricular-vos?

- Quan heu de venir?

- Quina documentació heu de portar?

- Preus i pagament

Més informació

- Sessions d'acollida i tutorització

Programa d'acollida i sessions de benvinguda

 

p>L'estudiantat que no es matriculi en les dates que li correspongui perdrà la plaça.

El termini per realitzar modificacions de matrícula s’ha de consultar a la secretaria del centre.

Adreça: C. de Jaume II, 73, campus de Cappont, 25001 Lleida. Telèfons: 973 70 33 52 / 973 70 33 54

 

CURS ACADÈMIC 2019-20

Modificacions de matrícules:

Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

Veure els terminis de secretaria acadèmica per a ampliacions i/o modificacions de matrícula

Per a cada modificació i/o ampliació de matrícula acceptada pel Centre, s’haurà d’abonar el recàrrec, tal com preveu el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Modificació de matrícula el 19 i 20 de setembre de 2019 i el 2 i 3 d'octubre de 2019.

 

 

true