Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

La creació i la transmissió de saber i la preparació de professionals són els grans eixos pels quals es mou la vida universitària. Per aquest motiu, la preparació de bons professionals és i ha de ser el principal tema d'interès. La universitat ha de donar resposta a la demanda d'una societat en constant transformació i alhora ha d'abraçar la pluralitat del saber. D'una banda, cal que quedi garantida la continuïtat i la renovació del saber universitari i de les seues tradicions per tal de seguir oferint una experiència intel·lectual, científica i humana específica a la societat; de l'altra, cal disposar de respostes àgils i flexibles per reorientar la docència en funció de les demandes de la societat.

El turisme s’ha convertit en una activitat d’una forta repercussió, tant social com cultural i econòmica, que ha aconseguit millorar les condicions de vida dels països i regions on s’ha desenvolupat i que, avui, a diferència d’altres sectors econòmics, té la previsió d'una forta expansió fora dels que fins ara eren considerats els seus àmbits naturals de desenvolupament (el litoral, per al turisme de sol i platja, les ciutats històriques i els espais naturals singulars). El sector turístic sempre ha necessitat bons professionals, en tots els nivells i en tots els subsectors de l’activitat, com són el sector hoteler, el camp de la intermediació, la gestió o la planificació turística; professionals que, en un nivell superior d'administració i gestió, han de ser capaços de desenvolupar un bon nombre de competències, de tenir un caràcter obert i una formació transversal i complementària i d’alt nivell. El doble grau d'ADETUR permet profunditzar tant en els aspectes relacionats amb el sector turístic, com en aquells aspectes relacionats amb la direcció d'empreses i organitzacions.

 La professió per a la qual es capacita els graduats i les graduades un cop finalitzat l’itinerari formatiu de la doble titulació ADETUR és la d'ECONOMISTA especialitzat en Empresa Turística

 Sortides professionals

 El doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i en Turisme, capacita als estudiants per al desenvolupament de perfils professionals relacionats, tant amb l'àmbit turístic, com amb l’àmbit de la gestió i direcció empresarial:

 • Director/gerent d'empresa d'activitats turístiques
 • Responsable d’administració d’empresa turística
 • Responsable de comercialització de productes turístics
 • Responsable de gestió de reserves
 • Director d’empreses d'allotjament
 • Director d’àrea d’allotjament
 • Director d'F&B
 • Director d’agència de viatges
 • Tècnic assessor d’esdeveniment / OPC
 • Operador turístic (responsable de producte)
 • Director d’empresa de transport de viatgers
 • Cap d’oficina d’empresa de transport
 • Cap d’escala aèria
 • Tècnic assessor de gestió de recursos turístics
 • Gestor de productes
 • Tècnic de gestió d’administracions públiques
 • Director de promoció de destinacions
 • Responsable de programes de desenvolupament turístic
 • Director de patronat de turisme
 • Director d’oficina de turisme
 • Guia intèrpret
 • Dinamitzador d’activitats
 • Ajudant d’investigació, Consultor
 • Professor
 • Consultor/a d'inversions i finances
 • Analista de mercats
 • Assessor/a fiscal
 • Auditor/a
 • Director/a comercial i expert/a en màrqueting
 • Expert/a en comptabilitat
 • Gestor/a i director/a d'empreses, d'organitzacions públiques i d'institucions sense ànim de lucre