Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents 2019-20 (Pla 2016)

 

Pla d'estudis a extingir 2016

Titulació: Doble Titulació en Administració i Direcció d’Empreses i en Turisme
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 309 
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Graduat/Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida
Itinerari aprovat per l'Acord núm. 140/2016 del Consell de Govern de 24/05/2016
Oferta docent del Pla d'estudis


Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL DOBLE GRAU (ADETUR) 
Matèries de formació bàsica (FB) 72
Matèries de formació obligatòries (B) 204
Pràctiques acadèmiques externes 15
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 309

Oferta docent 2019-2020

Guies docents curs 2019-20

Primer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses FB 6  
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 6  
101303 Matemàtiques Empresarials FB 6  
102603 Estructura del Mercat Turístic FB 6  
102604 Anglès I FB 6  
102600 Dret Mercantil FB 6  
101305 Planificació Comptable FB   6
101307 Economia I FB   6
102605 Psicologia del Turisme i del Lleure FB   6
102607 Història de l'Art FB   6
Idioma a escollir:
102609 Francès I FB   6
102610 Alemany I FB   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 36 30
 
Segon Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101302 Història Econòmica FB 6  
101310 Direccó de Màrqueting B 6  
101318 Matemàtiques de les Operacions Financeres B 6  
102618 Recursos Territorials Turístics B 6  
102614 Geografia Turística del Món B 6  
101311 Comptabilitat Financera B   6
101308 Estadística Bàsica B   6
101315 Organització i Administració d'Empreses B   6
102615 Anglès II B   6
Idioma a escollir:
102620 Francès II B   6
102621 Alemany II B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30
 
Tercer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101313 Economia II B 6  
101314 Estadística Avançada B 6  
101316 Comptabilitat de Costos B 6  
102626 Anglès III B 6  
102627 Organització i Gestió d’Allotjaments i Restauració B 6  
101312 Fonaments de Finançament Empresarial B   6
101317 Política Econòmica B   6
102616 Organització i Gestió d’Empreses d’Intermediació B   6
102619 Dret Administratiu Turístic B   6
102624 Noves Tecnologies i Turisme B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30
 
Quart Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101320 Direcció Estratègica B 6  
101321 Control de Gestió i Pressupostari B 6  
101323 Economia Espanyola i Mundial B 6  
101324 Dret del Treball B   6  
102613 Gestió d'Esdeveniments, Protocol i Comunicació B 6  
101329 Econometria B   6
101328 Direcció Financera B   6
101319 Dret Financer i Tributari B   6
101326 Direcció d'Operacions i Logística B   6
102630 Recursos Patrimonials B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30
 

 

Requisits

En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el requisit de no poder realitzar-les si no s’han obtingut prèviament 186 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.

En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el requisit de no poder defensar el treball davant la comissió sense haver obtingut els 186 crèdits corresponents a les matèries obligatòries compreses en el Pla d’estudis.