Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

Guies docents cursos anteriors

Curs 2019-20

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102600 DRET MERCANTIL T 6
102604 ANGLÈS I T 6
102603 ESTRUCTURA DEL MERCAT TURÍSTIC T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
101303 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS T 6
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
102605 PSICOSOCIOLOGIA DEL TURISME I DEL LLEURE T 6
102610 ALEMANY I T 6
102609 FRANCÈS I T 6
101307 ECONOMIA I T 6
102607 HISTÒRIA DE L'ART T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102618 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS B 6
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
101318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
102614 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN B 6
102627 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS I RESTAURACIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
102620 FRANCÈS II B 6
101311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
102621 ALEMANY II B 6
102615 ANGLÈS II B 6
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA B 6
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
102616 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
101314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
102626 ANGLÈS III B 6
101313 ECONOMIA II B 6
102627 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS I RESTAURACIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102624 NOVES TECNOLOGIES I TURISME B 6
102616 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ B 6
102619 DRET ADMINISTRATIU TURÍSTIC B 6
101317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6
101312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101323 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL B 6
101321 CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI B 6
102613 GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS, PROTOCOL I COMUNICACIÓ B 6
101324 DRET DEL TREBALL B 6
101320 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101328 DIRECCIÓ FINANCERA B 6
101326 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I LOGÍSTICA B 6
102630 RECURSOS PATRIMONIALS B 6
101329 ECONOMETRIA B 6
101319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6