Inici del Contingut

Pla d'estudis 2018

Titulació: Doble Titulació en Administració i Direcció d’Empreses i en Turisme
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 309 
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Graduat/Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida
Itinerari aprovat per l'Acord núm. 140/2016 del Consell de Govern de 24/05/2016
Oferta docent del Pla d'estudis


Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL DOBLE GRAU (ADETUR) 
Matèries de formació bàsica (FB) 72
Matèries de formació obligatòries (B) 204
Pràctiques acadèmiques externes 15
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 309

Oferta docent 2018-2019  

Pla d'estudis ADETUR

 

Guies docents curs 2018-19

  Primer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101300  Fonaments de Gestió d'Empreses FB   6  
101301  Fonaments de Comptabilitat FB   6  
101303  Matemàtiques Empresarials FB   6  
102603  Estructura del Mercat Turístic FB   6  
101304  Anglès I FB 6  
102600  Dret Mercantil FB   6  
101305  Planificació Comptable FB     6
101307  Economia I FB     6
102605  Psicologia del Turisme i del Lleure FB     6
102607  Història de l'Art FB     6
  Idioma a escollir: 
102609  Francès I FB   6
102610  Alemany I FB   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 36 30
 
  Segon Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101302  Història Econòmica FB   6  
101310  Direccó de Màrqueting B   6  
101318  Matemàtiques de les Operacions Financeres B   6  
102618  Recursos Territorials Turístics B   6  
102614  Geografia Turística del Món B   6  
101311  Comptabilitat Financera B     6
101308  Estadística Bàsica B     6
101315  Organització i Administració d'Empreses B     6
102615  Anglès II B   6
  Idioma a escollir: 
102620  Francès II B   6
102621  Alemany II B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30
 
  Tercer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101313  Economia II B   6  
101314  Estadística Avançada B   6  
101316  Comptabilitat de Costos B   6  
102626  Anglès III B 6  
102627  Organització i Gestió d’Allotjaments i Restauració B   6  
101312  Fonaments de Finançament Empresarial B     6
101317  Política Econòmica B     6
102616  Organització i Gestió d’Empreses d’Intermediació B     6
102619  Dret Administratiu Turístic B     6
102624  Noves Tecnologies i Turisme B     6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30
 

 

Requisits

En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el requisit de no poder realitzar-les si no s’han obtingut prèviament 186 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.

En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el requisit de no poder defensar el treball davant la comissió sense haver obtingut els 186 crèdits corresponents a les matèries obligatòries compreses en el Pla d’estudis.