Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

 

Pla d'estudis a extingir 2016

Titulació: Doble Titulació en Administració i Direcció d’Empreses i en Turisme
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 309
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Graduat/Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida
Itinerari aprovat per l'Acord núm. 140/2016 del Consell de Govern de 24/05/2016
Oferta docent del Pla d'estudis


Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL DOBLE GRAU (ADETUR)
Matèries de formació bàsica (FB) 72
Matèries de formació obligatòries (B) 204
Pràctiques acadèmiques externes 15
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 309

Oferta docent 2020-2021

Guies docents curs 2020-21

Primer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses FB 6  
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 6  
101303 Matemàtiques Empresarials FB 6  
102603 Estructura del Mercat Turístic FB 6  
102604 Anglès I FB 6  
102600 Dret Mercantil FB 6  
101305 Planificació Comptable FB   6
101307 Economia I FB   6
102605 Psicologia del Turisme i del Lleure FB   6
102607 Història de l'Art FB   6
Idioma a escollir:
102609 Francès I FB   6
102610 Alemany I FB   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 36 30
 
Segon Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101302 Història Econòmica FB 6  
101310 Direccó de Màrqueting B 6  
101318 Matemàtiques de les Operacions Financeres B 6  
102618 Recursos Territorials Turístics B 6  
102614 Geografia Turística del Món B 6  
101311 Comptabilitat Financera B   6
101308 Estadística Bàsica B   6
101315 Organització i Administració d'Empreses B   6
102615 Anglès II B   6
Idioma a escollir:
102620 Francès II B   6
102621 Alemany II B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30
 
Tercer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101313 Economia II B 6  
101314 Estadística Avançada B 6  
101316 Comptabilitat de Costos B 6  
102626 Anglès III B 6  
102627 Organització i Gestió d’Allotjaments i Restauració B 6  
101312 Fonaments de Finançament Empresarial B   6
101317 Política Econòmica B   6
102616 Organització i Gestió d’Empreses d’Intermediació B   6
102619 Dret Administratiu Turístic B   6
102624 Noves Tecnologies i Turisme B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30
 
Quart Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101320 Direcció Estratègica B 6  
101321 Control de Gestió i Pressupostari B 6  
101323 Economia Espanyola i Mundial B 6  
101324 Dret del Treball B 6  
102613 Gestió d'Esdeveniments, Protocol i Comunicació B 6  
101329 Econometria B   6
101328 Direcció Financera B   6
101319 Dret Financer i Tributari B   6
101326 Direcció d'Operacions i Logística B   6
102630 Recursos Patrimonials B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30
 
Cinquè Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101322 Planificació Fiscal de l’Empresa B 6  
102647 Màrqueting Estratègic Turístic B 6  
101327 Anàlisi dels Estats Economicofinancers B   6
102625 Gestió de Turisme Rural i de Muntanya B   6
102628 Direcció de la Restauració B   6
102643 Pràctiques Externes B 15
101345 Treball de Fi de Grau (ADE) B 9
102644 Treball de Fi de Grau (Turisme) B 9
CRÈDITS ECTS TOTALS 12 51
 

 

Prerequisits i Correquisits entre assignatures

Prerequisits

(Prerequisit de matrícula: Una assignatura esdevé el prerequisits d’una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari tenir aprovada la primera.)

En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el prerequisit de no poder matricular-les si no s’han obtingut prèviament 186 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.

En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el prerequisit de no poder matricular el Treball de Fi de Grau sense haver obtingut els 217 crèdits corresponents a les matèries obligatòries en el Pla d’estudis.

Correquisits

(Correquisits de matrícula: Una assignatura esdevé correquisit d’una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenir-la aprovada)

- Anglès I, és correquisit d’Anglès II

- Anglès I i Anglès II, són correquisits d’Anglès III

Anglès I, Anglès II i Anglès III, són correquisits d’Anglès IV

Francès I, és correquisit de Francès II

Alemany I, és correquisit d’Alemany II