Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

PRADO VILLARREAL, ALBERTO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Email: albert.prado@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió 1 COMPTABILITAT FINANCERA AVANÇADA
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió 1 GESTIÓ DE RISCOS I CONTROL INTERN
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 3 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 AUDITORIA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS
Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS
Doble Titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 5 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS