Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

CABASES PIQUE, MARIA ANGELES

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA APLICADA
Email: mangels.cabases@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 3 ECONOMETRIA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 3 ECONOMETRIA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 4 ECONOMETRIA
Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 ECONOMETRIA
Doble Titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 4 ECONOMETRIA

Recerca

Grup de recerca: Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom)
Tesis Any Direcció
Models i indexs de concentració: Aplicació al volum empresarial de Lleida 1993 Baró Llinàs, Joan
Publicacions Any Autors Tipus
Young women in Spain faced with a model of structural job insecurity 2022 Cabasés, M.Àngels; López, Jofre Article d'investigació
Utilización de la Videoconferencia para una docencia no presencial en Estadística y Econometria 2021 Cabasés, M.A.; Gómez, M.J. Capítol de llibre d'investigació
Examining NEET situations in Spain: Labour Market, Discourses and Policies 2021 Strecker, Tanja Conni; López, Joffre; Cabasés Piqué, M.Àngels Article d'investigació
The Youth Guarantee in Spain: A worrying situation after its implementation 2021 Cabasés, M.Àngels; Úbeda, Miquel Article d'investigació
The Deterioration of the Spanish Youth Labour Market (1985-2015): An Interdisciplinary Case Study 2020 Úbeda, M.; Cabasés, M.A.; Sabaté, M.; Strecker, T. Article d'investigació
Interacción de la estadística con el entorno a través de medios audiovisuales 2020 M. A. Cabasés; M.Jesús Gómez ;J. Domingo Acta congrés
El nou curs escolar davant la incertesa 2020 M.A.Cabasés Article en premsa
Incorporar els joves a l'economia 2020 M.A.Cabasés Article en premsa
Que el covid no faci retrocedir les dones 2020 M.A.Cabasés Article en premsa
Empleos de calidad para las personas jóvenes: una inversión de presente y de futuro 2020 Úbeda, M.; Cabasés, M. A.; Pardell, A. Article d'investigació
Aprendizaje de la estadística a través de la interacción con el entorno y el uso de medios audiovisuales 2020 M. Àngels Cabasés; M. Jesús Gómez; Josep Domingo Capítol de llibre d'investigació
Geographic export diversification: determinants and their link with export performance 2019 Cos, Pilar; Colom, Antonio; Cabasés, Angels Article d'investigació
Perfiles y desafíos de la Garantía Juvenil: una aproximación con novelas gráficas 2019 Strecker, T.; Cabasés, M.A. (coordinadoras) Llibre d'investigació
Una aproximación al impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo de las mujeres jóvenes, en un contexto de desarrollo de la Agenda Digital para Europa 2019 J. López; M. A. Cabasés; i altres Llibre d'investigació
La valoració de la implantació de la Garantia Juvenil a Catalunya 2019 Cabasés, M.A. (coordinadora) Llibre d'investigació
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España Jóvenes, Trabajo y Futuro 2018 M. A. Cabasés; M.Jesús Gómez ;A. Pardell; Capítol de llibre d'investigació
Conflicts among peers in the playground in a group of Spanish elementary schools 2018 Ros-Morente, A.; Cabasés, M. A..; Filella, G. Article d'investigació
L'ocupació de qualitat: una resposta a la precarietat laboral actual 2018 Carles Feixa; M. Àngels Cabasés; Agnès Pardell; M. Jesús Gómez; Francesc Abella; Miquel Úbeda; Dr. Jose Sánchez; Tanja Strecker i Eduard Ballesté Publicació electrònica
Ocupació de qualitat: resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres 2017 Cabasés, M.A.; Pardell, A.; Abella, S.; Úbeda, M; Sánchez, J. ;Feixa, C. Informes de recerca
El modelo de empleo juvenil en España (2013-2016) 2017 Cabasés, M.A.; Pardell, A.; serés A. Article d'investigació
Programa Latituds de TV3. Participació en el programa "La precarietat laboral dels joves" 2017 Cabasés, M.A. Altres
Ser Jove a la Lleida d'Avui 2017 Feixa, C.; Cabasés, M. A.; Ballesté, E. Llibre d'investigació
La població juvenil a Lleida 2017 M. Úbeda; M. A. Cabasés ; C. Feixa Capítol de llibre d'investigació
Ocupació 2017 M. A. Cabasés; A. Pardell: M.J. Gómez; A. Bovet Capítol de llibre d'investigació
La situació actual de les persones joves en el mercat de treball a les Illes Balears: precarietat laboral com a model d'ocupació juvenil? 2017 Cabasés, M.A. Capítol de llibre d'investigació
Precariedad y temporalidad, principales características del empleo juvenil en España 2016 Cabasés, M.A.; Gómez, M:J.; Pardell, A. Article d'investigació
The EU youth guarantee a critical analysis of its implementation in Spain. 2016 Cabasés Piqué, M. Àngels; Agnès Pardell Veà; and Tanja Strecker. Article d'investigació
Una Catalunya més avançada, miratge o projecte? 2016 M.A.Cabasés Article en premsa
La Carta Social Europea y la Reforma Laboral 2016 Pardell, A.; Cabasés, M.A. Capítol de llibre d'investigació
'Ni-ni' o joves en situació de precarietat? 2016 M.A.Cabasés Article en premsa
Estem davant d'un 'jovenicidi' moral? 2016 M.A.Cabasés Article en premsa
La acción normativa de las Comunidades Autónomas. Reflexiones en torno a la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista en Cataluña. 2016 Pardell, A.; Cabasés, M.A. Capítol de llibre d'investigació
Diseño, implementación y evaluación del videojuego Happy 8-12 para la resolución asertiva de los conflictos en el Ciclo Superior de la Educación Primaria. 2016 Enric Cabello Cuenca; Núria Pérez-Escoda; Gemma Filella Guiu; Conxita Vendrell Seres ; M.ª Angels Cabases Pique Capítol de llibre d'investigació
La precarietat laboral juvenil a Catalunya 2016 Cabasés, M.A.; Pardell, A.; Feixa, C. Informes de recerca
Costes de producción de cultivos extensivos en secano y regadio 2015 Lloveras J, Cabases Mª A. Article d'investigació
Precariousness and temporality, main characteristics of the youth employment in Spain 2015 Gómez, M.J.; Cabasés, M. A.; Pardell, A. Acta congrés
“El juvenicidio moral de los jóvenes....el otro lado del charco” en PROHIBIDO OLVIDAR: Ayotzi y el juvenicidio en América Latina, 2015 2015 Feixa C.;Cabasés M.A.; Pardell A. Capítol de llibre d'investigació
L'aplicació de la Garantia Juvenil a Catalunya 2015 Agnès Pardell; M. Àngels Cabasés Article d'investigació
Jóvenes y Confianza Política en un contexto de desestabilización social e institucional. Un estudio comparativo en países de la cuenca del Mediterráneo 2015 Cabasés, MA.; Feixa, C; Civit, R. Article d'investigació
Una visión crítica del Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España. ¡Otro futuro es posible para las persones jóvenes! 2014 Cabasés M.A;.Pardell A, Llibre d'investigació
Sector agrari, estratègic i de futur 2014 M.A.Cabasés; J. Lloveras Article en premsa
Avaluació dels costos de producció de cultius extensiues en secà i regadiu. Costos en l'agricultura 2014 Lloveras J, Cabases Mª A. Article d'investigació
Impact of Recession on the Catalan Labor Market and the Unequal Distribution of Salary from a Gender Perspective 2014 Cabasés, M.A.; Gómez M.J. Article d'investigació
Contra la Corrupció. Una reflexió sobre el conficte de l'ètica i el poder 2014 Cabases Pique M.Àngels Ressenya
La corresponsabilidad fiscal como factor de desendeudamiento y mejora de la percepción social de la aplicación de los ingresos públicos en el horizonte del nuevo modelo de financiación autonómico. 2014 Ridao, J. ; Cabasés, M.A. Article d'investigació
The Role of Fiscal Policy in Spain from 2007 to 2010 and the Influence of Aggregate Public Spending on Economic Growth. 2013 Cabasés, M.A.; Ridao, J. Article d'investigació
Cobren les dones el mateix que els homes actualment ? 2013 Cabasés Piqué, M.A. Article en revista divulgativa
La inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya durant el període 2007-2012. Impacte i virtualitat de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 2013 Ridao Martín, J; Cabasés Piqué M.A. Article d'investigació
La incidencia de la crisis econòmica en la persistente desigualdad de genero en el mercado de Trabajo espanyol, y en particular en la estructura salarial. 2013 Cabasés, M.A.; Ridao, J. Article d'investigació
State investmen in infrastructure in Catalonia during the period 2007-2012: impact and potenciality of the third additional provision of the estatute of autonomy of Catalonia 2012 Ridao J; Cabasés M.A Article d'investigació
Impacto de las inversiones del sector público estatal en Cataluña y su incidencia sobre el déficit fiscal en el periodo 2007-2009 2012 Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Acta congrés
Una política fiscal equivocada 2011 M.A.Cabasés Article en premsa
Materials d'Estadística Avançada electrònics 2011 M.A.Cabasés Publicació electrònica docent
Per què una reforma estructural en matèria fiscal ? (1 febrer 2011) 2011 M.A.Cabasés Article en diari
L'hora de la gent (17 agost 2011) 2011 M.A.Cabasés Article en diari
Una política fiscal equivocada 2011 M.A.Cabasés Article en premsa
Ja n'hi ha prou (7 octubre 2011) 2011 M.A.Cabasés Article en diari
Materials d'Econometria 2011 M.A.Cabasés Publicació electrònica docent
Seminari B3: anàlisi quantitativa 2010 M.A.Cabasés;M.J.Gómez Llibre docent
Materials d'Estadística Avançada electrònics 2010 M.A.Cabasés Publicació electrònica docent
ERC marca un objectiu i compleix (13 gener 2010) 2010 M.A.Cabasés Article en diari
Llei 18/2010 del 7 de juny de la Sindicatura de Comptes 2010 M.A. Cabasés i altres Article d'investigació
Llei 19/2010 del 7 de juny de regulació de l'impost sobre successions i donacions 2010 M.A. Cabasés i altres Article d'investigació
Llei 35/2010, de l'1 d'octubre de l'occità, aranès a l'Aran 2010 M.A. Cabasés i altres Article d'investigació
Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre les Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la Música 2010 M.A. Cabasés i altres Article d'investigació
Valoración de la oferta y la demanda de ongresos en Lleida 2009 M.A.Cabasés, M.J.Gómez Acta congrés
Crisi econòmica o crisi de modelde creixement? 2009 M.A.Cabasés Article en llibre
Finançament: el més calent és a l'aigüera (25 gener 2009) 2009 M.A.Cabasés Article en diari
Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals 2009 M.A. Cabasés i altres Article d'investigació
Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 2009 M.A. Cabasés i altres Article d'investigació
Análisis del comportamiento del consumidor turístico de una ciudad de interior 2008 Cabasés MA, M.J.Gómez MJ. Acta congrés
La mujer en la empresa 2008 Ochoa Trepat M.L; Cabasés Piqué M.A. Llibre d'investigació
El Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Dret i Economia de la Universidad de Lleida 2006 Cabasés MA, Gómez MJ, Armengol T, Cristóbal E. Acta congrés
El perfil del visitante en una ciudad de interior: estudio del caso particular de la ciudad de Lleida 2005 Cabasés Piqué, M. Àngels Article d'investigació
El plan de acción tutorial de la Universidad de LLeida 2005 Filella G.; del Arco, I.; Biscarri, J; Cabassés, MA.; Colell, R.; Cristòbal, E.; Gimbert, J.; Lorente, E.; Mateu, R.; Mías, C.; Pedrol, J.; Soldevila, A.; Torre, C. Acta congrés
Estimación de curvas cuadráticas como modelos de concentración de variables económicas 2004 Cabasés MA. Article d'investigació
Técnicas cuantitativas en el sector turístico 2003 Cabasés, M.A. Publicacions Multimèdia
Cursos 2001-2002 i 2002-2003 2003 Cabasés, M.A. Publicacions Multimèdia
Cursos 2001-2002 i 2002-2003 2002 Cabasés, M.A. Publicacions Multimèdia
Informàtica aplicada a les ciències humanes i socials 2002 Carreras, C.; Cabasés, M.A. i Martín, J.C. Llibre d'investigació
Obtenció de factors econòmics en l'àmbit de les comarques de la província de Lleida 2002 Cabasés MA; Gómez-Adillón MJ. Ressenya
Aplicación de las curvas cuadráticas como modelos de concentración de variables económicas 2001 Cabasés, M. A. i Gómez, M.J. Acta congrés
Estratificació econòmica de les comarques de Lleida 2001 Baró, J.; Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Llibre d'investigació
Análisis de la concentración de los Fondos Estructurales por CCAA 2001 Cabasés MA, Gómez-Adillón MJ. Article d'investigació
A study of the inequality in GDP in Catalonia 2000 Cabasés, M.A.; Gómez, M.J. Acta congrés
A Study of the inequality in GDP in Catalonia 2000 J. Baró; M.A. Cabasés; M.J. Gómez Publicacions Multimèdia
Lectures d'economia lleidatana 1999 Baró, J.; Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Capítol de llibre d'investigació
Estudio de la desigualdad en el reparto FEDER por objetivos 1999 Baró, J.; Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Acta congrés
Agrupaciones de las Comunidades Autónomas según la distribución de la ocupación 1999 Baró J; Cabasés MA; Gómez-Adillón MJ Article d'investigació
Aplicació de l'anàlisi factorial a l'estudi econòmic de les comarques de la província de Lleida 1999 J. Baró; M. A. Cabasés; M. J. Gómez Capítol de llibre d'investigació
Descomposición del Índice de Gini en grupos excluyentes y ordenados por variable 1999 Baró, J.; Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Acta congrés
Estudi sobre les necessitats de formació a les empreses 1999 Baró, J.; Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Llibre d'investigació
Analysis of the concentration of the structural founds. The Spanish case 1999 Baró, J.; Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Acta congrés
El centro de transferencia tecnológica de la Universidad de Lleida (CTT-Universitat de Lleida): Los acuerdos de cooperación Universidad-Empresa en el período 1994-1998 1999 Cabasés, M.A.; Escardíbul, B. i Gómez, M.J. Acta congrés
Models i índex de concentració. Aplicació al volum empresarial de Lleida 1998 Cabasés, M.A. Llibre d'investigació
Anàlisi de la concentració del FEDER per càpita 1998 Cabasés MA, Gómez-Adillón MJ. Article d'investigació
Análisis Estadística y Econométrica Regional 1998 Cabasés MA, Gómez-Adillón MJ. Article en diari
La formación como herramienta de la planificación estratégica 1998 Baró, J.; Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Acta congrés
Concentración del PIB en las comarcas de Lleida 1998 Baró, J.; Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Acta congrés
Movilidad viajera de los leridanos 1996 Baró J, Cabasés M. Article d'investigació
Acotaciones al índice de Gini 1994 Baró, J.; Cabasés, M.A. Acta congrés
El Estado de las Autonomías 1991 Solanes, M. ; Cabasés M.A. Capítol de llibre d'investigació
El tamaño de las empresas catalanas 1991 Baró, J.; Cabasés, M.A. Acta congrés