Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

CALVET TERRÉ, JÚLIA

Categoria: BECARI/ÀRIA PREDOCTORAL UDL
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: julia.calvet@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Turisme 2 ANGLÈS II
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 2 ANGLÈS II
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 2 ANGLÈS II