Inici del Contingut

Informació general

Normativa

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL (Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014)

Real Decreto 592/2014, del 11 de juliol, per al que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris (Publicat al BOE del 30 de juliol de 2014)

Entitats col·laboradores

Llistat entitats col·laboradores

Documentació

Documents bàsics

Documents Estudiants