Start od the content

Enrolment and workload

Assignatures lligades a les pràctiques
CodiAssignaturaTipusCrèdits ECTS
102643 Pràctiques Externes Obligatòria 15

Requisits previs: Per poder matricular les Pràctiques en Entitats Públiques i Privades s’han d’haver superat 186 crèdits, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.