Inicio del contenido

Plan de estudios y guias docentes. Curso 2016-17

 

  Primer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101300  Fonaments de Gestió d'Empreses FB   6  
101301  Fonaments de Comptabilitat FB   6  
101303  Matemàtiques Empresarials FB   6  
102603  Estructura del Mercat Turístic FB   6  
101304  Anglès I FB 6  
102600  Dret Mercantil FB   6  
101305  Planificació Comptable FB     6
101307  Economia I FB     6
102605  Psicologia del Turisme i del Lleure FB     6
102607  Història de l'Art FB     6
  Idioma a escollir: 
102609  Francès I FB   6
102610  Alemany I FB   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 36 30
 
  Segon Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101302  Història Econòmica FB   6  
101310  Direccó de Màrqueting B   6  
101318  Matemàtiques de les Operacions Financeres B   6  
102618  Recursos Territorials Turístics B   6  
102614  Geografia Turística del Món B   6  
101311  Comptabilitat Financera B     6
101308  Estadística Bàsica B     6
101315  Organització i Administració d'Empreses B     6
102615  Anglès II B   6
  Idioma a escollir: 
102620  Francès II B   6
102621  Alemany II B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 30 30