Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

COMES GENÉ, ANTONI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA
Email: antoni.comes@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Turisme 1 FRANCÈS I
Grau en Filologia Hispànica 1 LLENGUA FRANCESA I
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans 1 FRANCÈS I
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 FRANCÈS I
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 1 FRANCÈS I
Grau en Turisme 2 FRANCÈS II
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 2 FRANCÈS II
Grau en Turisme 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 4 TRADUCCIÓ DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÈCNICS (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 TRADUCCIÓ DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÈCNICS (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 TRADUCCIÓ DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÈCNICS (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU